Nederlands
Deutsch
English
Copyright
Contact

Copyright 

Auteursrecht- en databankenrecht voorbehoud

 
Op de inhoud en vormgeving van A.A.C. Labberton (hieronder begrepen de aquarellen / schilderijen en afbeeldingen van de aquarellen / schilderijen, de internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van M.W.B. de Kat – Labberton, Naarden c.q. rechthebbende. 

Voor hergebruik kunt u contact opnemen met H.A.F.A. de Kat, Turfstreek 40, 3766 HX, Soest , tel.+31(o)356014766,  gsm +31(o)650263316, info@labberton.com
In principe is het niet toegestaan materiaal uit A.A.C. Labberton te hergebruiken. Slechts in incidentele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt. 
Vermeld bij uw verzoek het catalogisatienummer, datum en eventueel de titel van het werk. Vermeld ook waarin en waarom en voor welk doel  u het werk wilt opnemen, 
Voor gebruik voor zakelijke doeleinden, waaronder begrepen intranetten, digitale knipselkranten, dient u contact op te nemen met H.A.F.A. de Kat, Turfstreek 40, 3766 HX, Soest ,tel.+31(o)356014766, gsm +31(o)650263316, info@labberton.com

Beeldrecht 
Van alle gepubliceerde werken van A.A.C. Labberton, aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn de publicatierechten geregeld met Stichting Beeldrecht. www.beeldrecht.nl, tel.: 020-5891840. 

Linken 
Linken en verwijzen naar pagina's van A.A.C. Labberton op internet is in beginsel toegestaan. De uitgever/redactie stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld. Gebruik van A.A.C. Labberton en/of artikelkoppen ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Disclaimer: 
 Labberton Aquarellen en/of de samenstellers van de website www.labberton, inclusief alle extensies daarvan, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van A.A.C. Labberton in al haar verschijningsvormen.